Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Koordenvierhoek

De punten A, B, C en D liggen op een cirkel met middelpunt M. Vierhoek ABCD noemen we een koordenvierhoek. Versleep de punten A, B, C en D. Zorg er wel voor dat ze op deze volgorde op de cirkel blijven liggen. Wat valt je op aan de grootte van de hoeken?
Opgave 6
  1. Formuleer je vermoeden.
  2. Kun je een bewijs geven? Hint: teken M en de lijnstukken AM en CM. Gebruik de stelling van de omtrekshoek.
  3. Formuleer en bewijs de omgekeerde stelling.