X(15) and X(16) Isodynamic points

Onderwerp:
Coördinaten

Isodynamic points

The isodynamic points of a triangle are the two intersections of the three circles of Apollonius. On each vertex of a triangle a circle of Apollonius can be constructed by drawing a circle through:
  • the vertex
  • the intersection of the interior bisector with the opposed side of the triangle
  • the intersection of the exterior bisector with the (extended) opposed side of the triangle
In the applet the three defining points for the circle of Apollonia of B are shown.

Isodynamische punten

De isodynamische punten van een driehoek zijn de twee snijpunten van de drie cirkels van Apollonius. Door elk hoekpunt van de driehoek wordt een cirkel van Apollonius bepaald als een cirkel door:
  • het hoekpunt
  • het snijpunt van de interne bissectrice met de overstaande zijde van de driehoek
  • het snijpunt van de externe bissectrice met de (verlengde) overstaande zijde van de driehoek.
In het applet worden de drie bepalende punten getoond voor de cirkel van Apollonius door B.