Treballant amb imatges

La Piazza San Pietro en Roma, té planta d'el·lipse? Comprova-ho!
Aquest pont tan curiós es troba a Michigan, al Chippewassee Park El centre del pont és el punt de Fermat del triangle que formen els tres contactes a terra. El punt de Fermat és el que té la suma de distàncies als tres vèrtexs el més petita possible. Es construeix fent triangles equilàters a cada costat i unint el vèrtex de cada triangle equilàter construit sobre un costat amb el vèrtex oposat a aquest costat del triangle original.

L'atac a Pearl Harbour i les matemàtiques (diagrames de Voronoi)