Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Voorbeeld IQ Vlamingen en Nederlanders

X = het IQ van een willekeurige Vlaming; X ~?(,15); Y = het IQ van een willekeurige Nederlander; Y ~?(,15) een goede schatter voor is het verschil van de steekproefgemiddelden dat eveneens normaal verdeeld is met verwachte waarde en standaardafwijking . 1. H0: = 0 2. Ha : > 0; 3. = 0.01;
Hoe groot moet n = de omvang van het staal van de Vlamingen minstens zijn als het onderscheidingsvermogen 95% moet zijn?