Envolvents d'una paràbola

Tema/es:
Paràbola
Construcció d'una paràbola per envolvents
Podeu moure els punts F que correspon al focus i A que pertany a la directriu, així com la mateixa directriu per a variar la paràbola. Incrementeu n per a que la paràbola quede millor definida i activeu la casella Vore animació. Quina propietat s'està aplicant per a poder elaborar el procés de construcció? Obteniu el procés de construcció per a representar-lo vosaltres al GeoGebra.