Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Suma i resta de vectors

- Mou els vectors i per realitzar, de forma gràáfica, les operacions que es demanen . Si ho necessites, activa la casella de Múltiples per treballar amb els múltiples dels vectors. Per dibuixar el vector solució utilitza el botó Vector entre dos punts de la barra d'eines.
(Pots comprovar les solucions activant les caselles de cada apartat. Després mou el vector solució per veure si coincideix amb el que vas obtenir). - En tots els casos realitza també les operacions amb coordenades.