Principi de Cavalieri

Principi de Cavalieri. (Teorema II.4 de la "Geometria dels Indivisibles" (1635) en traducció lliure i simplificada) Si dues figures planes (o sòlides) tenen la mateixa altura i si les seccions determinades per línies (o plans) paral·leles a les bases i a igual distància d'elles estan sempre en la mateixa raó, llavors les figures planes (o sòlides) també estan en aquesta raó.