Copia de Simulacions 1

Tasca 1: moviment uniforme

Simular un moviment uniforme. Paràmetre: la velocitat i l'espai inicial Afegir imatge de cotxe Simular persecució: dues velocitats i dos espais inicials Afegir imatge de la moto Afegir imatge de fons Canviar de vista: externa a la de la moto, és el cotxe que es mou i el paisatge Recorregut no lineal, vista aèrea

Tasca 2: moviment uniformement accelerat

Caiguda lliure d'un cos Llançament d'un cos a una certa velocitat i en una certa direcció Rebot d'un cos a terra

Tasca 3:

Moviment oscilatori Moviment d'un pèndul