Representació dels termes d'una successió

Tema/es:
Termes
- Punxeu en la casella "Nova funció" per a introduir la funció que voleu representar. - Escolliu quants termes voleu que es representen. - Trieu el terme del qual voleu saber les coordenades.
1. Calcula els cinc primers termes i el terme que ocupa el lloc 100 en les successions següents: 2. Comprova, observant el valor que prenen per a termes avançats, que el límit de les successions següents és el que s’indica: