min.problem

Tình huống: “Ông Y đang cưỡi ngựa đứng vị trí A cách bờ sông 20 km về phía Bắc so với bờ sông; cách 40 km về phía Nam và 60 km về phía Tây so với trang trại (hình 1). Ông Y đang cần phải về trang trại gấp, nhưng con ngựa ông Y đang cưỡi, nó đang khát nước. Vì thế, ông Y phải di chuyển đến bờ sông để con ngựa uống nước sau đó ông Y mới có thể di chuyển về trang trại. Biết rằng: vận tốc ngựa chạy là 80 km/h; thời gian ngựa dừng lại uống nước là 5 phút.”

Trò chơi: “Hành trình về trang trại” Quy tắc trò chơi: Tham gia trò chơi có 2 đối thủ, mỗi người lần lượt chọn một con đường đi để giúp ông Y giải quyết tình huống trên: Người chiến thắng là người chọn được một con đường giúp cho ông Y về đến trang trại trong thời gian sớm nhất. Hãy chơi vài ván và trình bày một chiến lược thắng (chiến lược cho phép thắng, không phụ thuộc vào vị trí A ban đầu của ông Y, vị trí B của trang trại và A, B ở về cùng một phía so với s)