Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Equation of a staight line

(English) Find: - the coordinates of points A and B on this graph, - the equation of staight line that passed trought the points A and B. If you find them, click Control and check them. If you want to solve next task, click New. (Slovak) Zistite: - z grafu súradnice bodov A a B, - rovnicu priamky prechádzajúcej bodmi A a B. Výpočet skontrolujete kliknutím na tlačidlo Kontróla. Ak chcete riešiť ďalšiu úlohu, kliknite na tlačidlo Znova.