Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

TRIGONOMETRIA 1r de BATXILLERAT. El problema del trapezoide.

Exercici 116: A i B són dos punts inaccessibles, per a tots dos visibles des de dos punts accessibles C i D, separats per una longitud de 73,2 metres. Sabent els angles ACD = 80 graus i 12 minuts, BCD = 43 graus i 31 minuts, BDC = 32 graus i ADC = 23 graus i 14 minuts , determina la distància AB.