Operacions amb fraccions

Activitat 1: Practica la suma i resta de fraccions. Per fer-ho: - Copia l'operació que indica l'applet següent a la teva llibreta. - Resol-la. - Verifica si ho has fet bé,comprovant cada pas. Genera almenys 10 operacions diferents. Puja la dificultat a mesura que vagis veient que li vas agafant pràctica.
Activitat 2: Ara, practica la multiplicació i divisió de fraccions. Fes com en l'exercici anterior: - Copia l'operació que indica l'applet següent a la teva llibreta. - Resol-la. - Verifica si ho has fet bé,comprovant cada pas. Genera almenys 10 operacions diferents. Puja la dificultat a mesura que vagis veient que li vas agafant pràctica.