BATURA BATEN BERBIDURA

BATURA BATEN BERBIDURA Zenbakien oinarrizko propietate batzuk aplikatuz, oso erreza da ondorengoa frogatzea: “ Bi gaien baturaren berbidura da gai bakoitzaren berbiduraren arteko batura gehi bi gaien biderkaduraren bikoitza.” Bi gai horiei “a” eta “b” deitzen badiegu hala sinbolizatzen dugu: (a+b)^2=(a+b)(a+b)= a^2 +ab +ba + b^2=a^2 + 2ab + b^2 Orain identitate hau geometrikoki frogatuko dugu: (a+b)^2=a2 + 2ab + b^2
GALDETEGIA: 1. Mugitu puntuak “a” eta “b” luzera aldatzeko. Irudia beti lauki bat izango da. • Zergatik? …………………………………………………. • Zenbat neurtzen du lauki horren aldea? Aldea=……………. zm 2. Lauki horren aldea kontuan harturik (aurreko galderaren erantzuna), zein da irudi osoaren azalera? • Azalera osoa=……………..zm2 3. Orain aztertu irudia nola dago zatituta (lau zati) • Bilatu zati bakoitzaren azalera. 1.zatiaren azalera= A1=……….zm2 2.zatiaren azalera= A2=……….zm2 3.zatiaren azalera= A3=……….zm2 4.zatiaren azalera= A4=……….zm2 • Adierazi azalera osoa zati bakoitzeko azaleren arteko batura gisa A= A1+ A2+ A3+ A4=………..zm2 • Nolakoak dira modu desberdinez lortutako bi azalerak?....................... Idatzi bi azaleren arteko berdinketa:……………………………………………………….. 4. Mugitu irrisgailua (n) “3” balioa hartu arte • Orain, zenbat neurtzen du laukiaren aldea: ………………………..zm • Zein izango da laukiaren azalera : A= ………………………..zm2 • Orain aztertu irudia zatituta nola geratu den (9 zati).Adierazi zati bakoitzaren azalera: 1.zatiaren azalera= A1=……….zm2 2.zatiaren azalera= A2=……….zm2 3.zatiaren azalera= A3=……….zm2 4.zatiaren azalera= A4=……….zm2 5.zatiaren azalera= A5=……….zm2 6.zatiaren azalera= A6=……….zm2 7.zatiaren azalera= A7=……….zm2 8.zatiaren azalera= A8=……….zm2 9.zatiaren azalera= A9=……….zm2 • Adierazi azalera osoa zati bakoitzeko azaleren arteko batura gisa A= A1+ A2+ A3+ A4+ A5+ A6+ A7+ A8+ A9=………..zm2 • Nolakoak dira modu desberdinez lortutako bi azalerak?....................... Idatzi bi azaleren arteko berdinketa:……………………………………………………….. 5. Mugitu irrisgailua (n) “4” balioa hartu arte • Orain, zenbat neurtzen du laukiaren aldea: ………………………..zm • Zein izango da laukiaren azalera : A= ………………………..zm2 • Orain aztertu irudia zatituta nola geratu den (16 zati).Adierazi zati bakoitzaren azalera: 1.zatiaren azalera= A1=……….zm2 2.zatiaren azalera= A2=……….zm2 3.zatiaren azalera= A3=……….zm2 4.zatiaren azalera= A4=……….zm2 5.zatiaren azalera= A5=……….zm2 6.zatiaren azalera= A6=……….zm2 7.zatiaren azalera= A7=……….zm2 8.zatiaren azalera= A8=……….zm2 9.zatiaren azalera= A9=……….zm2 10.zatiaren azalera= A10=……….zm2 11.zatiaren azalera= A11=……….zm2 12.zatiaren azalera= A12=……….zm2 13.zatiaren azalera= A13=……….zm2 14.zatiaren azalera= A14=……….zm2 15.zatiaren azalera= A15=……….zm2 16.zatiaren azalera= A16=……….zm2 • Adierazi azalera osoa zati bakoitzeko azaleren arteko batura gisa A= A1+ A2+ A3+ A4+ A5+ A6+ A7+ A8+ A9+ A10+ A11+ A12+ A13+ A14+ A15+ A16=………..zm2 • Nolakoak dira modu desberdinez lortutako bi azalerak?....................... Idatzi bi azaleren arteko berdinketa:……………………………………………………….. 6. Aurreko ariketak aztertu ostean, kalkulatu (a+b)^5= 7.Eraiki (a+b)^3 modelo fisiko bat erabiliz (aljebra-baldosak, kartoi meheko irudiak, baliabide digitalak,…). Egizu bideo bat eta igo zure blogera. 8. Idatzi zure blogean eta buruz gogoratu fitxa honetan ateratako ondorioak. GAUSS PROIEKTUA EGILEAK: José Luis Álvarez García eta Rafael Losada Liste. ITZULPENA: Mª TERESA GONZÁlEZ CALVO