Oppervlakte van vierkant en cirkel

Een draad met lengte d wordt in twee stukken geknipt om hiermee een vierkant en een cirkel te vormen. Het ene stukje draad wordt als zijde van het vierkant genomen en het andere deel is de straal van de cirkel.
Hoe moet men de draad knippen zodanig dat de som van de oppervlakte van de cirkelschijf en het vierkant minimaal is?