A13. La ferramenta "Intersecció"

Tema/es:
Intersecció
Dibuixeu la intersecció de dues rectes secants La ferramenta "Intersecció" està amb a la família del punt. 1r. Activeu la ferramenta "Intersecció" Toolbar Image. Ara podeu clicar cada recta per separat o clicar una vegada molt a prop de la intersecció. Apareixerà el punt d’intersecció. 2n. Anomeneu "P" al punt d’intersecció. Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica. Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.