Kvadraattinen epäyhtälö

Toisen asteen polynomifunktion kuvaaja on parabeli. Kuten aiemmin todettiin, niin parabeli on [color=#0000ff]ylöspäin aukeava, jos a > 0[/color], ja [color=#0000ff]alaspäin aukeava, jos a < 0[/color]. Epäyhtälön sanotaan olevan normaalimuodossa, jos yhtälön oikealla puolella on ainoastaan nolla. Jos epäyhtälö voidaan muokata normaalimuotoon, niin toisen asteen epäyhtälöiden ratkaisu nähdään kuvaajasta. [br] [br]Toisen asteen epäyhtälöiden ratkaisemisen vaiheet: [br][br] 1. Kirjoita epäyhtälö normaalimuotoon.  [br] 2. Ratkaise vastaava yhtälö.  [br] 3. Piirrä vastaava parabeli.  [br] 4. Merkitse nollakohdat kuvaajaan.[br] 5. Kirjoita ratkaisu kuvaajan perusteella.[br] 6. [color=#0000ff]TARKISTA[/color] vastaus [color=#0000ff]sijoittamalla alkuperäiseen epäyhtälöön[/color]!
Esimerkki 4.
Esimerkki.     [math]\Large x^2+3x\geq 0[/math] [br][br]Vastaavan yhtälön nollakohdat ovat [i]x[/i] = 0 ja [i]x[/i] = -3.
[br]
[br]Kuvaajan perusteella ratkaisu on [math]\Large x\leq-3\;\vee\;x\geq 0.[/math]  
Esimerkki 5
Ratkaise [math]\Large 3x^2+2x+2<2x^2+x+4[/math]   [br][br][br]1. [math]\Large x^2+x-2<0[/math] [br][br][br]2-3. [math]\Large x^2+x-2=0[/math]    [br][br]   [math]\Large x=\frac{-1\pm\sqrt{1^2-4\cdot 1\cdot (-2)}}{2\cdot 1}=\frac{1\pm 3}{2}\\[br]\Large\Leftrightarrow \; x=-2 \;\vee\; x=1[/math][br]    [br][br]4.
[br]
5.  -2 < x < 1 [br] [br]6. Kun [color=#0000ff]alkuperäiseen epäyhtälöön[/color] sijoitetaan  [i]x[/i] =  0, vasemman puolen arvo (2) on vähemmän kuin oikean puolen arvo (4). Epäyhtälö pitää siis paikkansa. [br]  [br]Muuttujan arvolla [i]x[/i] = 2, vasemman puolen arvoksi tulee 18 ja oikean puolen arvoksi 14. Epäyhtälö ei siis pidä enää paikkansa. Löytämämme ratkaisu vaikuttaisi oikealta. [br]       
Esimerkki 6.
Milloin funktio [math]\Large f(x)=\sqrt{x^2-3x+2}[/math]  on määritelty? [br][br][color=#0000ff]Ratkaisu 6.[/color] Funktion  määrittelyjoukko tarkoittaa niitä muuttujan arvoja, joita voidaan  sijoittaa funktion lausekkeeseen. Tässä tapauksessa kyseiset muuttujan  arvot on oltava sellaisia, että neliöjuuren sisäosan arvo on vähintään  nolla. Alkuperäinen tehtävä voidaankin muuttaa muotoon [br]  [br] [math]\Large g(x)=x^2-3x+2\geq 0.[/math] [br]    [br]Funktio[i] g [/i]on ylöspäin aukeava paraabeli ([i]a[/i] = 1).  Tällöin [i]x[/i]-akselin leikkauspisteiden välillä funktion arvot ovat negatiivisia ja  ulkopuolella funktion arvot ovat positiivisia. Ratkaistaan siis funktion nollakohdat: [br] [br] [math]\Large x^2-3x-2=0 \\[br]\Large\Leftrightarrow \; x=\frac{-(-3)\pm\sqrt{(-3)^2-4\cdot 1\cdot 2}}{2\cdot 1}=\frac{3\pm 1}{2}\\[br]\Large\Leftrightarrow \; x=2 \;\vee\; x=1[/math] 
Vastaus. Funktio on määritelty, kun [math]\Large x ≤ 1 \text{ tai } x ≥2.[/math]

Information: Kvadraattinen epäyhtälö