Tangentin kulmakerroin ja derivaatta

Havainnollistaa tangentin kulmakertoimen ja derivaatan yhteyttä. Tarkasteltavaa funktiota voi vaihtaa.

Siirrä pistettä A hiirellä. Voit valita, näkyykö derivaattafunktio ja tangentin kulmakertoimen jälki. Kokeile muilla funktioilla, vaikkapa f(x)=x^3.