Oefening 2

[b]Tweede tekenvaardigheid.[/b][br][br]1. Teken [AB][br][br]2. Bepaal |AB| (het antwoord zal in centimeter zijn)[br][br]3. Teken [XY] zodat |XY| = |AB| (Let op: Teken eerst het punt X, gebruik daarna knop 2: lijnstuk met vaste lengte. Gebruik hier niet de waarde van de lengte maar de naam van het lijnstuk [AB].[br][br]4. Kleur beide lijnstukken [b]blauw[/b] en zet op beide lijnstukken [b]merktekens[/b]. [br][br]5. Zorg dat de afstand van beide lijnstukken zichtbaar is.[br][br]6. Sla het document op met de naam 'oefening 2' en load het op naar smartschool.

Information: Oefening 2