Suma dos ángulos exteriores dun polígono

Tema(s):
Suma, Ángulo
Esta é unha demostración visual de que os ángulos exteriores dun polígono regular suman 360º. Na parte esquerda podes activar a animación. Na parte dereita podes mover o deslizador. O resultado tamén é certo para polígonos irregulares: A suma dos ángulos exteriores de calquera polígono é 360º. Tendo en conta que o ángulo interior e o exterior suman 180º, nun polígono de n lados os interiores e los exteriores sumarán, en total, n·180º, como os interiores suman 180º·(n-2) os exteriores suman 360º.