Cylinder - räkna ut arean och volymen

Författare/skapare:
Petra Lorentzon Stankova
Hur räknar du ut arean och volymen på en cylinder?  Basytan (arean av cirkeln) får man genom formeln: A = π r2 - här representeras cirkelns radie med r - π är konstanten, alltid 3,14 - formeln A = π r2 beror på att cirkelområdets area enbart ändras efter cirkelns radie (π är konstant 3,14) Mantelytan (arean av manteln) får man genom formeln: A = 2 π r h - här representeras cirkelns radie med r - π är konstanten, alltid 3,14 - h representerar höjden på cylindern/mantelytan För att förstå omkretsen på cirkeln dra punkten till höger. Det visar hur arean på cylindern är beroende av omkretsen.
Image
Arean (totala) får man genom formeln: A= 2 π⋅r⋅h + 2 π r2 - den totala arean, omkretsen gånger höjden, det vill säga mantelytan plus "botten" och "toppen". - Begränsningsytan är ett samlingsnamn för den totala ytan på alla slags kroppar. Att beräkna en cylinders volym är inte så annorlunda än mäta arean.Volymen får en rak, cirkulär cylinder får man genom formeln: V = π r2 h - r representerar cirkelns radie. - h är avståndet mellan de båda basytorna. - Om basytan är en cirkel då kallas cylindern för cirkulär, och om basytorna ligger på samma plan är cylinderns höjd och volym lika med noll.