Johdanto

[*]Geometria tarkastelee pisteitä, viivoja, pintoja ja kappaleita sekä niiden välisiä suhteita. Geometriset peruskäsitteet ovat  [br][color=#0000ff][/color][/*][list][*][color=#0000ff]piste[/color] (ei ulottuvuutta),[br][/*][*][color=#0000ff]viiva[/color] (yksiulotteinen), [br][/*][*][color=#0000ff]pinta[/color] (kaksiulotteinen), [br][/*][*][color=#0000ff]kappale[/color] (kolmiulotteinen).[/*][/list][*][br][br][color=#0000ff]Tasogeometria[/color] käsittelee näistä pistettä, viivaa ja pintaa. Tasogeometrian kuvioita ovat monikulmiot ja ympyrä. Pintojen perussuure on [color=#0000ff]pinta-ala[/color]. Pinta-alan yksiköt saadaan seuraavan taulukon kolmannesta sarakkeesta. Taulukossa on esitetty ainoastaan yleisimmät pinta-alat. Yksikönmuunnokset on tarkemmin käsitelyt [i]Johdatus matematiikkaan[/i] -kurssissa. Tarvittaessa kertaa ne sieltä.[/*][*][br]  [br][img width=696,height=257]https://moodle.saimia.fi/amk/pluginfile.php/246889/mod_resource/content/11/Luennot/tasogeometria/mittayksikot.PNG[/img] [br] [/*][*][br][/*][*][/*][*][/*][*][/*][*][/*][*][/*][*][/*][*][/*][*][/*][*]Kolmiot käsiteltiin jo aiemmin, joten tässä yhteydessä tarkastellaan muita  monikulmioita sekä ympyrää. [br][url=https://moodle.saimia.fi/amk/pluginfile.php/246889/mod_resource/content/11/Luennot/tasogeometria/index.html][/url][br][br][/*]

Information: Johdanto