c = -0.48162 - 0.53166i

Dit punt is de overgang van de cardioïde naar een primaire bol linksonder op de cardioïde. Overgangen tussen twee bollen noemen we parabolische situaties. Ze markeren de overgang tussen gebieden met een verschillend aantal attractoren. De juliaverzameling hier is nog een aaneengesloten gebied maar je kunt het aantal attractoren van de aangrenzende bal al aflezen.
  • Versleep de schuifknop en volg de iteratie van het blauwe complexe getal.
  • Hoeveel attractoren tel je?
  • Versleep het blauwe startpunt en zie hoe de iteratie wijzigt.
  • Experimenteer met waarden centraal, dichter bij de begrenzing en buiten de juliaverzameling.
This point marks the transition from the cardioid to a primary bulb uder left on the cardioid. Transitions between bulbs are called parabolic situations. They mark the transition between closed areas with a different number of attractors. Here the julia-set is still one enclosed area, but one can already see the number of atttractors of the adjacent bulb.
  • Drag the slider and explore the iteration if the blue complex number.
  • Count the number of attractors.
  • Drag the blue starting point en see how the orbit changes. Experiment with values lying central, near to the border of and outside the julia-set.