FUNCIÓ QUADRÀTICA. Característiques

Tema/es:
Funcions
En aquesta construcció podràs avaluar alguna característica de les funcions quadràtiques.
Clica "activa la tangent i assigna un valor positiu al paràmetre . Activa el traç i desplaça el botó de posició de la tangent. Activa també el botó Extrem. A la teva llibreta de treball, descriu com varia la recta tangent a l'esquerra i a la dreta de l'extrem de la funció quadràtica. Observa especialment com varia el pendent d'aquesta recta tangent. Fes el mateix però ara assignant un valor negatiu pel paràmetre . Descriu ara com varia la recta tangent a l'esquerra i a la dreta de l'extrem de la funció quadràtica. Observa especialment com varia el pendent d'aquesta recta tangent. A partir d'aquestes observacions intenta fer una definició dels conceptes de: CONVEXITAT i CONCAVITAT, MÀXIM i MÍNIM a partir del pendent de la recta tangent.