Trigonometry in unit circle

Här ser vi hur cosinus, sinus och tangens förekommer i enhetscirkeln.