Completar Cub

En aquest exercici hem de completar el cub gros afegint cubs petits. Es vol saber el nombre de cubs petits necessaris. Ho veim amb el punt lliscant.

Veim com el cub es completa afegint 7 cubs petits