toepassingen beperken - Vlaanderen in Suite

Om tegemoet te komen aan landelijke of regionale voorschriften werkt GeoGebra aan een aanbod van specifieke beperkingen aan de Examenmodus binnen GeoGebra Suite. Een van die opties is 'Vlaanderen'. Op deze pagina lees je alles over wat en waarom.

apps en hun toepassingen

Om tegemoet te komen aan nationale of regionale voorschriften beschikken de verschillende GeoGebra apps niet allemaal dezelfde mogelijkheden. Maar binnen Suite vervallen deze beperkingen. Zo kan je in de Grafische Rekenmachine app vergelijkingen niet exact oplossen. Werk je binnen Suite met de Grafische Rekenmachine app dan kan je dat wel en dus ook in de Examenmodus van Suite. Moeten we daarom Suite uitsluiten bij examens? Welke GeoGebra versie biedt wel of niet welke rekenmogelijkheden? Welke mogelijkheden heb je als klas of school? We schetsen de mogelijkheden.

Beperkingen in GeoGebra Klassiek

Gebruik je de Examenmodus binnen GeoGebra Klassiek, dan kan je optioneel CAS en/of het 3D-venster uitsluiten. Tijdens het gebruik van de Examenmodus wordt in de hoofdbalk getoond of deze toepassingen uitgeschakeld werden. Deze informatie verschijnt ook in de examendetails.
Image

De aparte apps

Wil je niet dat leerlingen over alle toepassingen van GeoGebra Suite beschikken, dan kan je ze laten werken met die offline app die jij verkiest. Onderstaande vergelijkende tabel toont de toepassingen die ingebouwd zijn in de verschillende apps.
Image

Examenmodus Vlaanderen in Suite

In contacten legden we leerkrachten volgende vraag voor: "Wat moeten leerlingen echt zelf kunnen en welke toepassingen zie je daarom liever uitgeschakeld tijdens het gebruik van de Examenmodus in Suite?" Dat leverde volgende consensus op:
 • Leerlingen moeten zelf vergelijkingen exact kunnen oplossen concreet: lln moeten de oplossingen van een eerstegraadsvergelijking in breukvorm kunnen noteren en de oplossingen van een vierkantsvergelijking in wortelvorm.
 • Leerlingen moeten zelf van een gegeven functie het voorschrift van de afgeleide functie en de primitieve functie kunnen berekenen.
 • Ook het symbolisch rekenen (CAS) wordt niet opgenomen in de Examenmodus. Kijk naar de specifieke handleiding om je een idee te geven van de mogelijkheden van de CAS rekenmachine
Dit betekent dat je na het uitschakelen van de toepassing 'vergelijkingen oplossen' met het commando SnijpuntenxAs(f) nog wel de nulpunten van een functie f, maar de coördinaten worden enkel (afgerond) decimaal getoond. De commando's Oplossen( ), Afgeleide( ) en Integraal( ) zijn niet gedefinieerd. Opmerkingen:
 • Je bent niet verplicht deze optie te volgen. Je kunt er ook voor kiezen om je leerlingen tijdens examens Suite te laten gebruiken in zijn volledige functionaliteit. Die keuze kan je b.v. maken als school. In bovenstaande tabel kan je aflezen hoe de geplande examenmodus Vlaanderen zich verhoudt tegenover de verschillende GeoGebra apps.
 • Regionale examenmodi als Vlaanderen bestaan enkel in Suite, niet in Klassiek.

Hoe gebruik je de examenmodus Vlaanderen offline?

 • Open GeoGebra Suite offline.
 • Selecteer in de Menuknop de optie Examenmodus.
 • Selecteer Vlaanderen in het dialoogvenster.
Opmerking: Op de pagina GeoGebra en Safe Exam Browser lees je hoe je de Examenmodus Vlaanderen ook online kunt gebruiken met Safe Exam Browser. Dit kan met de link Examenmodus Vlaanderenhttps://www.geogebra.org/graphing?examMode=graphing
Image

Samengevat: In welke offline GeoGebra app kunnen leerlingen de examenmodus gebruiken?

 • GeoGebra Klassiek, met de mogelijkheid om CAS en/of 3D uit te schakelen,
 • Wetenschappelijk, Grafische, Meetkunde, 3D of CAS, telkens met specifieke toepassingen van de app,
 • Suite met de volledige functionaliteit van Suite,
 • Suite in de optie Examenmodus Vlaanderen.