Paral·lelogram dinàmic

Autor:
Francesc

Paral·lelogram dinàmic

Construeix, mitjançant una mateixa figura, els quatre diferents tipus de paral·lelograms que hi ha (quadrat, rectangle, rombe i romboide). Recordatori: QUADRILÀTER: - Polígon de quatre costats, tancat i pla, que la suma de tots els seus angles interns suma 360º. PARAL·LELOGRAM: - Quadrilàter amb els costats oposats paral·lels. QUADRAT: - Els quatre costats són iguals. - Els quatre angles interns són iguals (90º). RECTANGLE: - Els costats són iguals dos a dos. - Els quatre angles interns són rectes (90º). ROMBE: - Els quatre costats són iguals. - Els angles són iguals dos a dos. ROMBOIDE: - Els costats són iguals dos a dos. - Els angles són iguals dos a dos.