Quatre idees bàsiques

Barra d'eines del CAS

Barra d'eines del CAS

Normes bàsiques d'escriptura

Les expressions s'introdueixen de forma “natural” (/ per a la divisió, ^ pels exponents i sqrt() per a les arrels quadrades). Els nombres transcendents e, pi, i s'han d'introduir com Alt+e,  Alt+p, Alt+i respectivament. El producte se sobreentén entre un número i text (3x) però entre dues lletres cal  especificar-ho amb un espai en blanc o amb un asterisc *. Quan obrim un parèntesi (), claudàtor [] o clau {}, el GeoGebra automàticament genera el símbol de tancament corresponent; és còmode però hem de tenir-ho en compte. Els vectors i les matrius s'han d'introduir entre claus {} i amb les components separades per comes. Resulta molt útil assignar noms a algunes expressions, ja que així ens podem referir a elles en càlculs posteriors pel seu nom. S'aconsegueix amb el signe := La unitat angular per defecte és el radiant, per a indicar un angle en graus cal utilitzar el símbol corresponent de la paleta de símbols.

Paleta de símbols

Paleta de símbols