VJEŽBA: Opseg i površina lika oblikovanog pomoću jediničnih kvadrata

U simulaciji ispod klikni opciju Istraži. Isključi prikaz opsega i površine, te koristeći jedinične kvadrate riješi zadatke u nastavku.

IZVOR: https://phet.colorado.edu/sims/html/area-builder/latest/area-builder_hr.html

Zadatak 1. Uključi dvije kvadratne mreže i oblikuj: a) dva različita lika, svaki opsega najmanje 12 jedinica, b) dva različita lika, svaki opsega 16 jedinica.
Zadatak 2. Isključi drugu kvadratnu mrežu i oblikuj: a) lik površine 2 kvadratne jedinice s opsegom 6 jedinica, b) lik površine najmanje 3 kvadratne jedinice i opsega najviše 10 jedinica, c) lik površine 5 kvadratnih jedinica s opsegom 10 jedinica.