Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Hvad betyder b i forskrift for en lineær funktion? (grøn)

Hvad betyder b i forskriften for en lineær funktion? Se opgaverne nederst.
Forskriften for en lineær funktion er y=a⋅x+b. Du kan ændre på b ved at bruge skyderen eller trække i punktet. 1) Få forskriften y = 2x -1 frem. 2) Få forskriften y = 2x+3 frem. 3) Kan du se en sammenhæng mellem b’s værdi og forskriften for en lineær funktion? 4) Tallet b i forskriften for en lineær funktion siger noget om, hvordan grafen ser ud. Gør denne sætning færdig: ''b er skæringen med...'' 5) Få forskriften y = 2x frem. Hvilken værdi har b? Kan du forklare hvorfor b ''forsvinder''?