Hfdst 3 oef 10

Onderwerp:
Meetkunde
Hieronder zie je een kubus. De punten Q, R en S liggen vast op respectievelijk [AE], [AB] en [EH], terwijl P veranderlijk is op de rechte BC. Veronderstel dat Q, R en S geen hoekpunten van de kubus zijn. Meestal zullen de rechten RS en PQ kruisend zijn. a) Kunnen RS en PQ snijdend zijn? Zo ja, teken de stand(en) van P waarvoor dit geldt. b) Onderzoek of RS en PQ evenwijdig kunnen zijn.