Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

de trisectrix van Mac Laurin

De trisectrix van Mac Laurin

Colin Mac Laurin bestudeerde de kromme in 1742. De naam van de kromme doet meteen al vernoemen dat ze geschikt is om een hoek in drie te delen.

trisectie met de kromme

Hoe je de kromme kan gebruiken om een hoek in drie te delen kan je volgen in onderstaand applet.