Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Activitat 1: No facis tard!

Maria condueix fins a l’aeroport del Prat. Durant les dues primeres hores del trajecte ho fa a una velocitat de 72 km/h i, a continuació, veient que fa tard, a 144 km/h durant la resta del trajecte. Si la velocitat mitjana per a tot el viatge ha estat de 96 km/h, quant ha trigat en fer tot el viatge? https://nrich.maths.org/6795