girih tegels

Bij alle tegels snijden twee decoratieve lijnen het midden van elke zijde onder hoeken van 72° en 108°. Daarom zullen de lijnen doorlopen over de tegels wanneer je twee tegels aan elkaar plakt. Dat plakken kan je op heel wat manieren opdat alle zijden van alle tegels evenlang zijn. In volgend applet kan je tegels verslepen. Met de groene punten kan je ze ook draaien rond de zwarte punten. Je merkt dat in elke mogelijke combinatie de blauwe lijnen doorlopen over de tegels.
Op https://girihdesigner.com kan je experimenteren met girih tegels en zelf patronen vormen. Je kunt ook volgend pdf-document met uitknipvormen uitprinten en experimenteren met de plakmogelijkheden.

uitknipvormen_girih

uitknipvormen(2)