Triangles amb un mateix perímetre

Pots deformar el triangle variant la longitud de dos dels costats, però sempre tindrà el mateix perímetre. Per un perímetre donat, quin és el triangle que tanca una àrea màxima?
Pots deformar el triangle variant la longitud de dos dels costats, però sempre tindrà el mateix perímetre. Per un perímetre donat, quin és el triangle que tanca una àrea màxima?