goniometrische uitdrukking

goniometrische uitdrukking

Voor elk type kunnen we de goniometrische uitdrukking formuleren die de transformatie bepaalt voor een gegeven breedteligging.

goniometrical expression

For any type we can formulate the goniometrical expression that defines the transformation for a given latitude.