Gange parenteser sammen

Forfatter
cals_1
Emne:
Algebra

Basisopgaver med at gange parenteser

Lidt sværere opgaver med at gange parenteser

Brug af første og anden kvadratsætning

Brug af tredie kvadratsætning