Kopi af Forhold mellem medianer

I trekant ABC er der tegnet to medianer, som skærer hinanden i punktet S. Punktet S deler medianen AE i to stykker AS og ES. S deler også medianen BD i to stykker BS og DS.
Træk i A, B og C. Hvad opdager du om forholdet mellem linjestykkerne? Tror du også, det vil gælde ved den sidste median? Prøv.