Activitat 2: Girs

2.1 APLICAR UN GIR

1. Observa que a sota apareix dibuixat un angle. Si mous el punt podràs canviar l'angle.
Image
Finalment, a la finestra que apareixerà, esborra 45º i escriu alfa. 5. Canvia el color d'aquest nou pentàgon: clica amb el botó dret del ratolí sobre el pentàgon, tria l'opció Propietats i després Color.

6. Mou el punt Angle per variar l'angle i observa com canvia el gir del pentàgon.

a) Quants graus has de girar per tal que el pentàgon quedi capgirat?

b) Quants graus has de girar per tal que el pentàgon torni a la mateixa posició?

7 Mou el centre de gir i observa com canvia el gir del pentàgon.

a) Situa el centre de gir a la dreta del pentàgon. Quina diferència hi ha en el gir? Gira en el mateix sentit?

b) Situa el centre de gir sobre un vèrtex del pentàgon i observa com gira. Hi ha algun punt del pentàgon que quedi a la mateixa posició sempre? En cas afirmatiu, quin seria aquest punt?

2.2 TROBAR EL CENTRE I L'ANGLE DE GIR

1. Observa la gràfica següent, on apareixen dues figures. La de color taronja ha sortit d'aplicar un gir a la figura de color vermell. Anem a trobar el centre i l'angle de gir.
Image

Fes que aparegui el nom i el valor del centre de gir.

Quines són les coordenades del centre de gir?

Image

Quan mesura l'angle de gir?