Funcions de proporcionalitat inversa

Tema/es:
Funcions
El gràfic d'una funció inversa s'anomena hipèrbola. Moveu els punts lliscants i observeu com canvia la gràfica i la seva expressió algebraica.
Situa els puns llicants b=0 i c=0. Mou el punt lliscant k, observa i contesta: Com canvia la gràfica en augmentar o disminuir k? Quina diferència observes si k és positiu o negatiu? Deixa el punt llicant b=0. Mou el punt lliscant c, observa i contesta: Com canvia la gràfica en augmentar o disminuir c? I si mous el punt lliscant k què passa? Deixa el punt llicant c=0. Mou el punt lliscant b, observa i contesta: Com canvia la gràfica en augmentar o disminuir b? I si mous el punt lliscant k què passa? Com podem donada l'expressió algebraica d'una funció dibuixar la gràfica aproximadament? I donada la gràfica trobar l'expressió algebraica?