Ευθύγραμμη ομαλή και μεταβαλλόμενη κίνηση

Author:
nikospag2

Υπολογισμός μεγεθών και διαγραμμάτων U(t)-t και X(t)-t.

Οδηγίες

Υποστηρίζει μέχρι 3 διαδοχικές κινήσεις. Πρώτα εισάγετε τα αρχικά μεγέθη u0 και x0 (αν δεν είναι 0). Δίνετε 2 γνωστά μεγέθη στην κάθε κίνηση και υπολογίζει τα άλλα 2 άγνωστα. Για να εισάγετε τα γνωστά μεγέθη πρέπει να έχετε επιλέξει (τίκ) τα ανάλογα κουτάκια "Γνωστό". Μόνο 2 κουτάκια "Γνωστό" επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα επιλεγμένα κάθε φορά. Πρέπει να υπολογίζετε 1 κίνηση κάθε φορά και με την σειρά (1→2→3). Τα διαγράμματα σχεδιάζονται αυτόματα. Προς φροντιστήρια: Επειδή η εφαρμογή ανταποκρίνεται λίγο αργά όταν την δουλεύετε online, είναι καλύτερα να εγκαταστήσετε στον τοπικό υπολογιστή σας το Geogebra (δωρεάν) και μετά να κατεβάσετε την εφαρμογή και να την "τρέξετε" τοπικά. Όλα είναι Φυσική!!! nikospag2@gmail.com Τεχνικός Υπολογιστών