Yttervinkelsatsen

Topic:
Geometry
Du kan dra i de vita punkterna. Vad finns det för samband mellan de tre vinklarna du ser? Formulera det sambandet. Detta samband kallas yttervinkelsatsen (vinkeln utanför triangeln kallas yttervinkel). Extrauppgift: Bevisa att yttervinkelsatsen alltid gäller. Ta hjälp av vinkeln x (som du ser om du klickar i checkrutan).