MAA6 329

Arvioi funktion [i]f[/i]([i]x[/i]) = [math]–0,5x^4 + 0,1x^3 + x^2 + x[/math] hetkellistä muutosnopeutta kohdassa [i]x[/i] = 1.