Skúffureglan

Skilgreing
Ef n hlutum er komið fyrir í p skúffum og p < n, þá lenda að minnsta kosti tveir[br]þeirra í sömu skúffunni.[br][br]Dæmi:[br]Kennari vill skipta 20 nemendabekk í fimm hópa. Þá eru fjórir nemendur í hverjum hóp.[br]Hóparnir gætu farið á þennan veg:[br][br]HÓPUR 1[br]fær nemanda 1, nemenda 6, nemenda 11, nemenda 16[br][br]HÓPUR 2 [br]fær nemanda 2, nemenda 7, nemenda 12, nemenda 17[br][br]HÓPUR 3[br]fær nemenda 3, nemenda 8, nemenda 13,nemenda 18[br][br]HÓPUR 4 [br]fær nemenda 4, nemenda 9, nemenda 14, nemenda 19[br]HÓPUR 5[br][br]fær nemenda 5, nemenda 10, nemenda 15, nemenda 20

Information: Skúffureglan