Triangles amb un mateix perímetre (base fixa)

Primer fixa el perímetre del triangle. També pots variar la mida de la base movent els punts A o B. Tots els triangles que s'obtenen movent el punt C tenen el mateix perímetre. De quin tipus és el que té l'àrea màxima? Quina figura dibuixa el vèrtex C? Què pots dir de la suma dels costats AC i BC?
Primer fixa el perímetre del triangle. També pots variar la mida de la base movent els punts A o B. Tots els triangles que s'obtenen movent el punt C tenen el mateix perímetre. De quin tipus és el que té l'àrea màxima? Quina figura dibuixa el vèrtex C? Què pots dir de la suma dels costats AC i BC?