האם ייתכן 1?

בפעילות זו תבדקו מה יכול להיות גודל הזווית בין חוצי זוויות הבסיס במשולש שווה-שוקיים ותסבירו את ממצאיכם
נתון: משולש שווה-שוקיים וחוצי זוויות הבסיס שלו א. האם ייתכן שזווית תהיה זווית ישרה? מדדו, גררו, ובדקו. אם ייתכן באיזה סוג משולש, אם לא ייתכן הסבירו ב. האם ייתכן ש תהיה בת 92°? בת 88°? אם ייתכן ציינו מה גודל זוויות משולש אם לא ייתכן הסבירו. ג. ציינו בין אילו ערכים יכול להיות גודלה של והסבירו ד. האם ייתכן שחוצי זוויות הבסיס יהיו תיכונים לשוקיים? מדדו קטעים, גררו, ובדקו. אם ייתכן, באיזה סוג משולש, אם לא ייתכן הסבירו