SR5 - Perspectiva cònica aèria

Tema/es:
Geometria
En aquest document us deixo una construcció de ortoedres en perspectiva cònica aèria, amb 3 punts de fuga. La perspectiva aèria és aquella que tenim tres direccions (amplada, fondària i altura) que fugen a tres punts de fuga diferents. No hi ha rectes horitzontals ni verticals.
  • Utilitzeu els punts de control per modificar els volums.
  • Si seleccioneu els punts es poden desplaçar.