Czy to funkcja?

Naciśnij Sprawdź, aby prosta zaczęła się przesuwać wzdłuż osi odciętych. Naciśnij STOP, aby móc ręcznie przesuwać prostą (przesuń kursor na punkt kratowy, aby sprawdzić odciętą całkowitą). Naciśnij WZNÓW, aby prosta ponownie zaczęła się przesuwać.