Extremumprobleem irrationale functies

Onderwerp:
Functies
Hieronder is een cirkel met straal 10 getekend. De verticale rechte AB snijdt de horizontale middellijn door M in het punt C. Noem x de afstand van M tot C. Bepaal x zodanig dat de oppervlakte van de driehoek ABD maximaal is.
Bepaal x zodanig dat de oppervlakte van de driehoek ABD maximaal is.